Janusz Wanat

Pastor, lider, starszy kościoła Jest Więcej w Kaliszu. Od lat nosi w sercu pasję dla Bożej obecności oraz pragnienie oglądania znaków i cudów, szczególnie w dziedzinie uzdrowienia.

Obecnie zaangażowany w pracę z ludźmi uzależnionymi, prowadzi szkołę uzdrowienie i uwolnienia. Zajmuję się także służbą odnowy fundamentów, gdzie razem ze swoim zespołem służy modlitwą dotykająca nie tylko nawracających problemów, ale także uzdrowienia wewnętrznego, zranień i traum z przeszłości.

W kościele usługuje nauczeniem, które jest głęboko zakorzenione w słowie Bożym. Pasjonat i nauczyciel, któremu nie umykają zdarzenia i historie biblijne. W zaskakujący sposób łączy fakty, ukazując słuchaczowi całkowicie nową perspektywę i kontekst zdarzeń.

Oddany pracy na rzecz pomocy Żydom, organizator konferencji dot. uzdrowienia i uwolnienia oraz uzdrowienia wewnętrznego. Ukończył wiele kursów m.in. dotyczących psychiatrii oraz psychologii, np. De’ignis, oraz kursy dotyczące duszpasterstwa, przywództwa i liderstwa tj. kurs Johana C. Maxwella.

W szkole prowadzi wykłady dotyczące tożsamości oraz dzieli się słowem podczas wykładów głównych.

pl_PLPolish